Behandling i bofællesskab

​Det store bofællesskab er i lokaler, der samlet set er 500 m2 med tilhørende 212 m2 udearealer.

Der er værelser til 8 personer. Til værelserne er der tilknyttet 4 badeværelser, sådan at man er 2 beboere om 1 badeværelse. Herudover er der 1 mindre værelse der benyttes til unge med akut behov og til overnatning for personale, når/hvis der er behov.

Der er et stort fællesrum med spisekøkken. Herudover er der 3 kontorlokaler, 2 møderum, et vaskerum og et personaletoilet.

Der er personaledækning hele døgnet. I tidsrummet kl. 21 – kl. 8.30 som rådighedsvagt fra eget hjem.

Dagligdag
Vores daglige miljø i bofællesskaberne benyttes som et terapeutisk værktøj. Vores bofællesskabers fysiske rammer, det daglige samvær, aktiviteter, ansvarsområder og rutiner tjener alle til de behandlingsmæssige formål.

Vores ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis) med at stå op om morgenen, købe ind, gøre rent, lave mad, komme ordentlig tid i seng osv. er centralt i vores miljøterapeutiske arbejde.

De unge der ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse deltager i vores dagsprogram der er 4-5 timer på alle hverdage startende fra morgenstunden. Aktiviteten på forskellige ugedage har forskellige temaer.

​Case manager

Når den unge er visiteret ind i bofælleskabet, fungerer vores socialrådgiver som sagskoordinator. Der skabes overblik over aktuelle aktører og ryddes ud efter behov. Herefter afklares sammen med den unge, hvad der er relevant - og hvad den unge behøver hjælp til i den sammenhæng.

Kontaktpersoner og samtaler

Når en ung flytter ind får han/hun en kontaktperson og en terapeut, der følger den unge under hele opholdet. Kontaktpersonen er typisk pædagog mens terapeuten er psykolog.

Kontaktpersonen er tovholderen på alle indsatser med den unge under opholdet og er også en del af ”miljøpersonalet” der arbejder i det daglige miljø med hele bofællesskabet. Terapeuten har én fast ugentlig reflekterende samtale med den unge. Her varierer indholdet af samtalerne betydeligt alt afhængig hvor den unge er.

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​