Beskæftigelse

For langt de fleste unge indgår beskæftigelse som en central del af det relationelle liv de ønsker. Vi ser ofte at beskæftigelsen har en stor medvirken til identitetsskabelsen og genoprettelsen af den tabte selvfølelse hos de unge.

Vi har i en årrække haft tilbud om vores egen beskæftigelsesindsats til beboerne i bofællesskaberne og har opnået rigtig gode resultater. Vi fandt bl.a. i 2012 at 75% af de 12 unge fra Frederiksberg Kommune der havde boet på Østre Gasværk i perioden 2007-2011 var i beskæftigelse eller under uddannelse i 2012.

Vores tilbud

Det er kontaktpersonen og socialrådgiveren der i fællesskab udfører beskæftigelsesindsatsen. Der bygges på de allerede etablerede relationer og viden om det liv den unge har. Indsatsen sker i tæt samarbejde med den unges jobcenter.

Vi allokeres ekstra ressourcer til at få afklaret den unge, finde en praktik-/uddannelsesplads og fastholde den unge i beskæftigelsen. Ved afslutningen af et beskæftigelsesforløb laves en nøje beskrivelse af de erfaringer vi har gjort os, herunder vores vurdering af den unges ressourcer ift. fremtidig beskæftigelse.​

Afklare beboeren

Vi er meget grundige i afklaringsforløbet. Vores viden fra hverdagen i bofællesskabet kommer os til gavn og gør, at vi allerede ved en del om hvad beboeren vil med livet og de skånebehov der er nødvendige.

Da det som oftest er længe siden den unge har været i beskæftigelse er skånebehovet noget vi gør meget ud af, at definere præcist, så både antallet af timer, arbejdsopgaver og det sociale liv i beskæftigelsen matcher den unges behov.

Finde en praktik- eller uddannelsesplads

Når den unge er afklaret finder vi en praktik- eller uddannelsesplads til den unge. Vi støtter den unge ved besøg og i kontakten til stedet forud for opstart. Her er vi særlig opmærksom på, at få skånebehovene kommunikeret til alle relevante parter på stedet og planlægge løbende opfølgning.

Fastholde praktik eller uddannelse

Under praktikken/uddannelsen har vi sammen med den unge løbende møder og kontakt til stedet for at få status og lave eventuelle justeringer i beskæftigelsen. Herudover er der faste ugentlige samtaler med den unge specifikt omkring beskæftigelsen. Hvis den unge er i uddannelse støtter vi ift. lektielæsning, komme op og afsted om morgenen mv.

Falder den unge fra undervejs finder vi en ny praktik-/uddannelsesplads til den unge.

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​