Udslusning

Fra første dag den unge bliver beboer i bofællesskabet tænker vi udslusning. For os handler det om, at den unge i bliver i stand til at leve sit eget liv med et minimum af støtteforanstaltninger. Vi gør derfor meget ud af, at den unge ikke bliver afhængig af den støtte han/hun får, men at støtten gives for at den unge kan blive selvhjulpen.

Da vi arbejder med en særlig belastet målgruppe er det dog oftest sådan, at den unge der flytter fra bofællesskabet har behov for et efterværn. Et efterværn der kan støtte op om den udvikling den enkelte er i gang med og de udfordringer livet byder på udenfor bofællesskabets rammer.

Afslutning

Når en beboer nærmer sig afslutningen på et forløb på Østre Gasværk, kommer vi i god tid med vores vurdering af det efterværn den unge har behov for. Det er vigtigt, at understrege at vi ikke kommer med en anbefaling af hvilket konkret tilbud den unge skal have, men udelukkende typen af støtteforanstaltning.​

Udslusningsbofællesskab
Vi har et mindre udslusningsbofællesskab til 4 beboere der ligger 5 minutters gang fra Østre Gasværk. Her bor de væsentligt mere selvstændigt, men bevarer tilknytningen til Østre Gasværk og får støtte efter behov.

Efterværn
For dem der flytter i egen lejlighed e.l. tilbyder vi samtaler, hjemmebesøg og støtte. Det sker enten af kontaktpersonen eller terapeuten den unge har haft under opholdet, alt efter behov. Vi kalder det ambulant behandling, selvom det nok skulle hedde noget andet.

Langvarig kontakt

Når vi ikke længere har formel kontakt til de unge længere får de at vide, at de altid er velkomne til at ringe eller komme på besøg og få en snak. Det i sig selv giver en tryghed for de unge og der er også flere der benytter sig af det. Det er slet ikke unormalt, at der en gang imellem er en der har boet her for mere end 5 år siden, der kigger forbi til en kop kaffe og en snak.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​