Bofællesskab for unge mellem 17-30 år 

En oase midt på Østerbo ved det gamle Øresundshospital

Døgninstitution under paragraf 107 i Serviceloven – Østre Gasværk

Midlertidigt ophold for unge i alderen 17-30 år

Østre Gasværk i København er en døgninstitution under paragraf 107 i Serviceloven.

Det betyder, at vi er et midlertidigt botilbud, hvor socialrådgiveren visiterer til et ophold. Typisk varer et ophold hos os 1-10 år. Vi henvender os derfor til kommuner, der søger en døgninstitution under Serviceloven paragraf 107, og vi samarbejder allerede i dag med flere forskellige kommuner på Sjælland.

Vores døgninstitution er et tilbud om ophold og anbringelse udenfor hjemmet for unge på 17-30 år, hvor vi fokuserer på at arbejde med udsatte unge, der har brug for forskellige indsatser.

Hvad er formålet med Serviceloven?

Formålet med Serviceloven er følgende:

 • At tilbyde almene serviceydelser, der også kan være forebyggende
 • ​At tilbyde støtte og rådgivning for at forebygge sociale problemer
 • ​At tilgodese behov som følge af en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger

Hvem er omfattet af Serviceloven?

Serviceloven omfatter som udgangspunkt alle børn og unge, men der er dog et særligt fokus på børn og unge, der har nogle særlige behov som følge af en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, samt børn og unge med særlige opvækstvilkår, hvor der er behov for særlig støtte.

Hvad er en døgninstitution?

En døgninstitution er en institution, der fungerer som beboernes hjem hele døgnet rundt.

Målgruppen på vores døgninstitution under Serviceloven paragraf 107

Vores målgruppe består af unge med særlige behov i alderen 17-30 år (ved indflytning), der har sociale, psykologiske og/eller psykiatriske udfordringer. 

Vores unge i målgruppen har typisk en dobbeltbelastning. Det vil sige, at de har udfordringer i større eller mindre omfang af et eller flere euforiserende stoffer som f.eks.: 

 • ​Hash
 • Kokain
 • MDMA
 • ​Medicin
 • Andet​

Samtidig har de en psykologisk sårbarhed eller udfordring som f.eks.:​

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Psykose
 • Skizofreni
 • Andre lignende udfordringer

​Mange har været indlagt på psykiatriske afdelinger og/eller været i primær rusmiddelbehandling, inden de flytter ind på vores paragraf 107 institution.

Fælles for de fleste af vores beboere

Fælles for de fleste unge er, at de har været udsat for et stort psykosocialt pres og for nogles vedkommende marginalisering og stigmatisering.

De unges opvækst har ofte været præget af psykosociale belastninger – der har hverken været fysiske, psykologiske eller sociale ressourcer til at klare hverdagens udfordringer og problematikker.

De unges sociale netværk er ofte meget spinkelt eller til tider helt væk, og ensomhed og manglende selvværd fylder meget.

De unge har ofte haft negative oplevelser med uddannelsessystemet og få - eller ingen - erhvervserfaringer. De har som udgangspunkt alle behov for hjælp og støtte til uddannelses- og/eller erhvervsmæssig afklaring og gennemførelse.

De unges økonomiske situation er ofte udfordret af offentlig eller privat gæld.

Sådan bor man på vores institution

Det store bofællesskab er i lokaler, der samlet set er 500 m2 med tilhørende 212 m2 udearealer.

Der er værelser til otte personer. Til værelserne er der tilknyttet fire badeværelser, sådan at man er to beboere om et badeværelse. Herudover er der et værelse, der benyttes til unge med akut behov samt et mindre værelse til overnatning for personale, når/hvis der er behov.

Der er et stort fællesrum med spisekøkken. Herudover er der et kontorlokale, to små møderum, et vaskerum og et personaletoilet.

Der er personaledækning hele døgnet. I tidsrummet kl. 21 – kl. 8.30 som rådighedsvagt fra eget hjem.

Sådan foregår dagligdagen hos os

Vores daglige miljø i bofællesskaberne benyttes som et terapeutisk værktøj. Vores bofællesskabers fysiske rammer, det daglige samvær, aktiviteter, ansvarsområder og rutiner tjener alle til de behandlingsmæssige formål.

Vores ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis) med at stå op om morgenen, købe ind, gøre rent, lave mad, komme ordentlig tid i seng og så videre er centralt i vores miljøterapeutiske arbejde.

Vores socialrådgiver fungerer som sagskoordinator

Når den unge er visiteret til vores døgninstitution, fungerer vores socialrådgiver som sagskoordinator. Der skabes overblik over aktuelle aktører og ryddes ud efter behov. Herefter afklares der sammen med den unge, hvad der er relevant - og hvad den unge behøver hjælp til i den sammenhæng.

Kontaktperson og samtaler

Når en ung flytter ind på et af vores opholdssteder for unge, får vedkommende en kontaktperson, der følger den unge under hele opholdet. Kontaktpersonen er typisk pædagog. Den unge tilbydes desuden en terapeut, som typisk er uddannet psykolog.

Kontaktpersonen er tovholderen på alle indsatser med den unge under opholdet og er også en del af ”miljøpersonalet”, der arbejder i det daglige miljø med hele bofællesskabet. Terapeuten har faste reflekterende samtaler med den unge, som kan foregå i forskellige miljøer. Indholdet af samtalerne varierer alt afhængig af, hvor den unge er.

Har du yderligere​ spørgsmål?

Udfyld formularen med dine kontaktoplysninger. 

Vi vender vi tilbage hurtigst muligt.  

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du at høre mere om hverdagen på Østre Gasværk - Bofællesskab,
​skal du ikke tøve med at kontakte os.

Østre Gasværk - Bofællesskab

Carl Nielsens Allé 19, 1, 2100 København Ø

Klik her for rutevejledning

CVR: 29111049

EAN nr.: 579000 1718879

Kontakt os

Telefon: 39 29 73 21

E-mail: ​info@oestregasvaerk.dk

Mails besvares alle dage.