Bofællesskab for unge mellem 17-30 år 

En oase midt på Østerbo ved det gamle Øresundshospital

Vores psykosociale ramme

Vi arbejder med at den enkelte beboer skal blive aktør i egen og fælles tilværelse jf.tilværelsespsykologiens greb om tilværelsen (GOT). Det Psykosociale arbejdsgrundlag på Østre Gasværk hedder:

Tilværelsespsykologiens Greb om tilværelsen (GOT): Det handler om at udvikle og danne tilværelseskompetencer – øge grebet om tilværelsen - hos vores beboere, så en potentiel, truende eller effektiv social eksklusion vendes til en holdbar og varig inklusion.

Definitioner og forklaringer: Der findes to grundproblemstillinger ved dette at være socialt udsat: (1) Fører tilegnelsen af tilværelseskompetencer, hvormed socialt udsatte selv bestræber sig på at få et meningsfuldt greb om tilværelsen, mod forbedrede sociale forhold eller tværtimod mod yderligere social udsathed? 

(2) Den anden grundproblemstilling fremgår af følgende definition af social udsathed: Socialt udsatte mennesker (a) har svære sociale, fysiske og psykiske problemer, som de (b) ikke selv kan løse, og (c) som de har svært ved eller slet ikke kan modtage den hjælpende sociale indsats til, og (d) som placerer dem midt mellem bevægelser mod social eksklusion og inklusion. 

”Grebet om tilværelsen” (GOT) adresserer på en tydelig måde problemet med at kunne modtage hjælp, ved at identificere og styrke den udsattes egne almenmenneskelige kompetencer.

Hvad er det – de ti tilværelseskompetencer: Kan et øget greb om tilværelsen hjælpe til psykologisk og socialt at overvinde vedvarende symptomer og forbedre graden af ​​den normale funktion i dagligdagen, som at tilvejebringe mulighederne, evnerne og viljen, til at kunne løse de tilværelsesopgaver (se nedenstående boks), deltagerne hele tiden stilles overfor:​

​Positionerende greb om tilværelsen - om at deltage

​Tre tilværelsesopgaver, der drejer sig om:

  • at være en del af nære netværk
  • ​at have styr på rammerne om og interesserne i sin tilværelse
  • at kunne deltage i noget, der rækker ud over eget privatliv

​Reflekterende greb om tilværelsen - om at evaluere

​Tre tilværelsesopgaver, der drejer sig om:

  • at kunne være til stede
  • at vurdere nytten af det man foretager sig i forhold til sine mål
  • ​at vurdere om det man foretager sig er i orden og ok i forhold til normer og værdier

​Perspektiverende greb om tilværelsen - om at mentalisere

​Fire tilværelsesopgaver, der drejer sig om:

  • ​at sætte sig ind i hvad andre tænker, føler og vil
  • at mærke efter hvad man selv gerne vil
  • at forstå hensigterne i de systemer man indgår i
  • ​i det hele taget at kunne være opmærksom på sine omgivelser

Tværfaglighed

Det er et tværfagligt behandlingsarbejde, der under supervision udføres af ”miljøpersonalet” og koordineres med det øvrige behandlingsarbejde. ”Miljøpersonalet” består hovedsageligt af pædagoger mens det øvrige behandlingsarbejde udføres af vores psykologer og terapeuter.​​

Da majoriteten af de unge vi arbejder med har psykiatriske diagnoser, har vi et tæt samarbejde med Distrikt Psykiatriens Botilbudsteam. De kommer på ugentlig basis og har samtaler med de beboere der har behov for dette, samt deltager aktivt i deres behandlingsplan.

Vores daglige miljø i bofællesskaberne benyttes som et terapeutisk værktøj. Vores bofællesskabers fysiske rammer, det daglige samvær, aktiviteter, ansvarsområder og rutiner tjener alle til de behandlingsmæssige formål.


Blandingmodel og nul tolerance og krav

​Modsat mange andre døgninstitutioner arbejder vi med en blandet beboergruppe. Vi har en grundig visitation og gør meget ud af, at sammensætte vores bofællesskaber med personer der har forskellige problemstillinger. Vores erfaringer viser, at den blandede sammensætning giver en række fordele, bl.a. et bedre udgangspunkt for en personlig identitet, frem for den gruppebaserede, negative afvigeridentitet.


På Østre Gasværk har vi længe haft nul tolerance overfor stoffer og alkohol, hvilket betyder at man ikke må indtage stoffer/alkohol i bofællesskaberne.

I begge bofællesskaber stilles der selvfølgelig også krav til vores beboere. For at bo i vores bofællesskaber skal man have en lyst til at udvikle sig. En lyst til at udvikle sig, betyder også at der kan være perioder, hvor man er mindre motiveret, falder tilbage til sit rusmiddelbrug eller skal have en anden form for midlertidig hjælp, fx frivillig indlæggelse på psykiatrisk afdeling, afrusning etc.
​Det betyder også at hvis man har en rusmiddel problematik, at der stilles krav til at den unge skal deltage i rusmiddelbehandling.

Der sættes desuden krav til beboerne om at overholde de fælles besluttede husregler samt deltagelse i fælles ture og ferier ud af huset.


Horisont

Den generelle behandlingstid på Østre Gasværk er fra ca. 1- 4 år, hvilket omfatter døgnbehandling i bofællesskab og i udslusningsbofællesskab eventuelt efterfulgt af ambulant udslusning.

De overordnede behandlingsmål omhandler psykisk afklaring og stabilisering og for de flestes vedkommende selvforsørgelse og uafhængighed af overførselsindkomst på længere sigt. Den enkelte indgår således også i afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse.​

Har du yderligere​ spørgsmål?

Udfyld formularen med dine kontaktoplysninger. 

Vi vender vi tilbage hurtigst muligt.  

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du at høre mere om hverdagen på Østre Gasværk - Bofællesskab,
​skal du ikke tøve med at kontakte os.

Østre Gasværk - Bofællesskab

Carl Nielsens Allé 19, 1, 2100 København Ø

Klik her for rutevejledning

CVR: 29111049

EAN nr.: 579000 1718879

Kontakt os

Telefon: 39 29 73 21

E-mail: ​info@oestregasvaerk.dk

Mails besvares alle dage.