Visitation

For at blandingsmodellen skal fungere hensigtsmæssigt er en omhyggelig gruppesammensætning nødvendig. Der skal være en god balance mellem styrker og svagheder blandt beboerne. Og så skal gruppen være reelt blandet, ellers er risikoen, at de tungest belastede unge trækker de mindre belastede ned i stedet for omvendt.

Visitation af nye beboere sker derfor ud fra en nøje vurdering af den nye unge og hvordan gruppen aktuelt er sammensat. Det er derfor helt centralt, at vi er selvvisiterende.

I visitationen tages bl.a. hensyn til:

- den unges kontaktvanskeligheder - i forhold til den eksisterende gruppes samspil og kontakt.​

- den unges misbrugsproblemer. Arten af misbrug og afstand til/aktualitet af misbrug.

- blandingsforholdet i gruppen. Der skal være flere ressourcer en svagheder, eksempelvis mht. misbrug, kontakt, stabilitet og nye/"gamle" beboere.

Case Manager

Når den unge er visiteret ind i bofælleskabet, fungerer vores socialrådgiver som sagskoordinator . Der skabes overblik over aktuelle aktører og ryddes ud efter behov. Herefter afklares sammen med den unge, hvad der er relevant - og hvad den unge behøver hjælp til i den sammenhæng.

Vores socialrådgiver har al kontakt til alle myndigheder, hvorfor der er et tæt samarbejde med kontaktperson og terapeut.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​