Sitemap
Print
Østre Gasværk - Bofællesskab

Velkommen til Østre Gasværks hjemmeside

 

Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med egen bestyrelse.

 

Østre Gasværk har siden 1971 varetaget behandlingsopgaver, jobtræning og revalidering for Københavns Kommune, mange andre kommuner i storkøbenhavn og enkelte kommuner i resten af landet.

 

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge f.eks. i forhold til uddannelse eller et job.

På Østre Gasværk er er vi optagede af, at vores behandlingstilbud er funderet i solid faglig viden, som alle deler. Derudover efteruddanner vi løbende medarbejderne, holder møder hvor faglig viden deles og personalet får ekstern supervision.

I toppen af denne side findes vores tilbud: Bofællesskaber, Beskæftigelse, Ambulant behandling, Dagbehandling og Uddannelsesafdeling. Nedenfor findes en beskrivelse af priser for forløbene, links til samarbejdspartnere mv., vores foldere, beskrivelser på engelsk, italiensk og spansk og en præsentation af Østre Gasværks medarbejdere og bestyrelse.

Priser Links og materialer Medarbejdere og bestyrelse

Fonden Østre Gasværk bød d. 1. maj 2013 velkommen til Torben Svendsen som ny leder. Torben Svendsen, er uddannet Cand. merc. er 44 år, gift, har 3 børn og bor på Frederiksberg. Torben Svendsen har solid erfaring med ledelse, administration.
Bofællesskabet er pt. fyldt op, men vi har snart ledige pladser igen. Har du/I borgere hvor vores tilbud umiddelbart passer, tager vi gerne en visitationssamtale.
Læs Andreas' beretning, som giver et glimrende indblik i det arbejde vi laver og den forskel vi gør for beboerne. Beretningen er én ud af "10 stærke historier" udgivet af LOS i 2012. I flere af historierne er det os der gjorde forskellen.

Carl Nielsens Allé 19, 2100 København Ø,  Tlf. 39297321, Langøgade 4, kld. tv.  |  2100 København Ø  |  Tlf.: 3929 7311  |   Mail: info@oestregasvaerk.dk

 CVR: 29 11 10 49  |  EAN: 579 000 171 887 9