Målgruppe

Målgruppen består af unge fra 17 til 30 år, med sociale, psykiske og eller psykiatriske problemer.

Vores målgruppe har typisk en dobbeltbelastning. Dvs. de har misbrugproblematikker og i større eller mindre omfang benyttet et eller flere euforiserende stoffer som fx hash, kokain, ecstasy, alkohol, medicin eller lignende samtidig. Samtidig har de en psykisk sårbarhed eller lidelse. Spektret går fra lettere personlighedsforstyrrelser til svære psykopatologiske tilstande som psykoser og skizofreni. Mange har været indlagt på psykiatriske afdelinger og/eller været i primær misbrugsbehandling, inden de flytter ind på Østre Gasværk.

Fælles for de fleste unge er, at de har været udsat for et stort psykosocialt pres og for nogles vedkommende marginalisering og stigmatisering.

Manges af de unges opvækst har ofte været præget af psykosociale belastninger – der har hverken været fysiske, psykiske eller sociale ressourcer til at klare hverdagens udfordringer og problematikker.

De unges sociale netværk er ofte meget spinkelt eller til tider helt væk, ensomhed og manglende selvværd fylder meget.

Mange af de unge har problematiske erfaringer med uddannelsessystemet og få - eller ingen - erhvervserfaringer. De har som udgangspunkt alle behov for hjælp og støtte til uddannelse- og/eller erhvervsmæssig afklaring og gennemførelse.

Deres forsørgelsesgrundlag er altovervejende kontanthjælp eller revalideringsydelse, og de har ofte økonomiske problemer - fx offentlig og/eller privat gæld - som de i forbindelse med deres tidligere misbrug har stiftet.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​