Vores menneskesyn og værdier

Grundlæggende arbejder vi ud fra at mennesket er et socialt væsen og derfor har brug for at være en del af både små og store fællesskaber. Mennesket er på en og samme tid aktør i egen og fælles tilværelse, samt formet og dannet af det omgivende miljø. Vores overordnede princip, jf. vores faglige metoder, er at hjælpe vores beboere ind i nærmeste udviklingszone eller -zoner.

Det er et begreb, der betegner hvad vi endnu ikke selv mestrer, men dog har forudsætninger for at kunne udvikle med hjælp fra en anden person. Sammen med beboerne identificeres hvilket greb den enkelte har om sin tilværelse og hvordan han/hun ved hjælp af tilværelsespsykologisk edukation, samtaler, øvelser og praktiske hverdagshandlinger kan udvikle og danne sit greb yderligere.

At se det tilværelsespsykologiske forløb som en måde at hjælpe beboeren ind(e) i sin nærmeste udviklingszone markerer således også en bestemt måde at anskue hele boforløbet og forholdet til beboeren. ​Der er tale om en ressourceorienteret tilgang der, modsat en mangelorienteret tilgang, tager udgangspunkt i hvilke muligheder den unge rent 

faktisk har, for at styrke sit greb om tilværelsen og deltage i opbygningen af en selvdefineret, god nok tilværelse, fremfor hvad vedkommende fejler eller hvad de ikke er i stand til.

Udviklingszonen markerer også en central opfattelse af, hvad der er medarbejderens opgave i det tilværelsespsykologiske forløb. Opgaven er ikke først og fremmest at diagnosticere eller udpege mangler, men at være orienteret mod beboerens ressourcer forstået som den nærmeste udviklingszone og samtidig at være den hjælper, der bistår beboerens udvikling ind(e) i den nærmeste udviklingszone.

Mission
Vores mission tager udgangspunkt i vores menneskesyn og er:
- At den unge bedre kan acceptere sig selv og sine relationer som de er - samt udvikle nye.
- At definere, hvad der er vigtigt (værdier) og gå efter, at det må fylde mest muligt.
- At den unge bliver mere selvbevidst og oplever mest mulig mening med det liv de har - og kan danne.

- At den unge får et relationelt liv han/hun er tilfreds med, hvori der som oftest indgår beskæftigelse.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​