Historie

Østre Gasværk har eksisteret siden 1971. I slutningen af 60’erne opstod der betydelige problemer med misbrugere af hårde stoffer her i landet. Problemerne var koncentreret i hovedstaden, hvorfor der i København blev taget initiativ til oprettelsen af de 4 første tilbud om misbrugsbehandling i landet. Det var Dag- og Døgncentret, PUK (klub 47), Kirkens Korhæs og yderligere 1 kommunalt tilbud.

Østre Gasværk var en del af Dag- og Døgncentret og det eneste botilbud med misbrugsbehandling i København. Resten af tilbuddene lå på landet. Mantraet dengang var, at den bedste behandling foregik på landet langt væk fra fristelserne....... det har så ændret sig siden.

Kernen i Østre Gasværks tilbud var – ligesom i dag – et behandlingsbofællesskab til 8 beboere, hvor der hovedsageligt blev arbejdet miljøterapeutisk. Personalet – som ofte var lærere eller psykologistuderende – boede sammen med beboerne 1 uge af gangen og man forsøgte at behandle misbruget.

Misbrugsområdet var i sin vorden og medarbejderne, vidste kun lidt om misbrugsbehandling. Ofte kunne et par helt nye medarbejdere efter ganske få dage, blive sendt afsted på nedtrapningstur med en gruppe narkomaner.

I 1976 kom der en ny ideologi i huset man kaldte ”Liftmodellen”. Den handlede i sin enkelthed om ens arbejde skabte ens identitet. Så fik man et reelt arbejde som eksempelvis tømrer, 

så gik man ”fra taber til tømrer”, og det i sig selv skabte en helt ny selvopfattelse, der måske var den bedste behandling for beboerne.​

Frem til midt i 00’erne lå Østre Gasværk på adressen Sionsgade 5, hvor i dag Østerbro Lilleskole ligger. Øverst var der bofællesskab og i underetagen beskæftigelse. Udover beboerne i bofællesskabet var der mange klienter indskrevet som boede andre steder i byen. De blev hjulpet til nedtrapning gennem samtaler og deltog i beskæftigelsen i huset.

De første mange år havde Østre Gasværk en stor driftsoverenskomst med Københavns Kommune, hvilket betød at der gennem 70’erne og 80’erne løbende var omkring 30-50 medarbejder ansat. Noget mere end de 7 personer vi i dag er ansat.

Allerede fra starten af 70’erne kom de første beboere og klienter med dobbeltdiagnoser til Østre Gasværk. I starten kom de næsten udelukkende fra Skt. Hans hospital.

Helt fra starten af Østre Gasværks historie har man tilstræbt en model, hvor man stillede krav, hvilket skabte de rammer som fællesskabet bevægede sig i. Ønsket (noget vi praktisk og hele tiden tilstræber for at beboerne kan anvende deres ressourcer på eksempelvis beskæftigelse) om stoffrihed, hvilket senere blev udvidet til også at inkludere alkohol, er måske det mest kendetegnende for Østre Gasværk. Inden for rammerne har man altid forsøgt at arbejde med den enkelte, ift. deres enkeltes specifikke situation.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​