Om Fonden Østre Gasværk

​Fonden Østre Gasværk er en alment velgørende fond, hvis kerneydelse er behandling i små bofællesskaber og efterværn for unge mennesker (17-30 år) med misbrugsproblemer og/eller psykisk sygdom. Kerneydelsen har været den samme siden Østre Gasværk blev etableret i 1971.


Vi har pt. to bofællesskaber. Vores hovedhus, i daglig tale ØG, der kan huse 8-9 personer samt vores udslusningsbofællesskab, kaldet Annekset, med pladstil 4 personer. 

Fonden Østre Gasværk og vores to bofællesskaber er godkendt i henhold til servicelovens § 66, 101 og 107.

Vores kunder er kommuner, der kan bevilge borgere ophold i et af vores bofællesskaber. Et typisk ophold på Østre Gasværk varer 1-2 år. Ofte først med ophold i vores hovedhus efterfulgt af ophold i Annekset.
I øjeblikket samarbejder vi med København, Høje-Taastrup, Frederiksberg, Hvidovre, Gribskov og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Vi har fokus på en integreret indsats for beboerne. Det betyder at vi, i vores behandlingstilbud, arbejder med alle dagliglivets udfordringer. Vores overordnede formål i behandlingen er øget selvstændiggørelse og handlekraft for den enkelte beboer. Et ophold på Østre Gasværk vil typisk indeholde tilbud om individuel terapi, støtte til at genoptage uddannelse og/eller beskæftigelse samt hjælp til at opbygge og fastholde relationer til vigtige andre.

For at sikre kvaliteten af vores indsats lægger vi vægt på en stærk faglighed hos vores personale. Da arbejdsopgaverne på Østre Gasværk er mangfoldige, er tværfaglighed en naturlig forudsætning i vores arbejde. I det daglige varetages arbejdet på Østre Gasværk af pædagoger, psykologer og socialrådgivere. Vi har et godt samarbejde med vores lokale distriktpsykiatriske center her på Østerbro.

På Østre Gasværk arbejder vi med en sammensat beboergruppe. Hver beboer har forskellige grunde til deres ophold hos os. Derfor har vi en grundig visitation til vores bofællesskab, der fungerer som gensidig forventningsafstemning mellem huset og den potentielle beboer samt deres kommune.En visitation består af en række møder mellem den potentielle beboer, deres pårørende og/eller sagsbehandler samt personale fra Østre Gasværk. Vi gør meget ud af, at den enkelte unge er deltagende i visitationen og at de ved, hvad de siger ja til, ved at flytte ind på Østre Gasværk.

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​